Out of stock

Kuvitettu maa

Maunu Häyrysen tutkimus Kuvitettu maa: Suomen kansallisen maisemakuvaston rakentuminen (SKS, 2005) käy läpi Suomen ‘kuvitellun maantieteen’ muodonmuutoksia.

34,00 

Out of stock

Maunu Häyrysen tutkimus Kuvitettu maa: Suomen kansallisen maisemakuvaston rakentuminen (SKS, 2005) käy läpi Suomen ‘kuvitellun maantieteen’ muodonmuutoksia.

Ympäristön hahmottaminen maisemana ei ole myötäsyntyistä vaan opittua ja kulttuurisesti välittynyttä. Maisema syntyy katsojan tulkitsemana ja tähän tulkintaan pohjautuvana esittämisenä. Länsimaiselle maisemakäsitykselle on ollut ominaista yhden katsojan hetkelliseen havaintoon perustuvan rajatun ympäristökuvan kohottaminen “todenmukaiseksi” ympäristön esitystavaksi. Abstraktista luonnonkauneudesta nauttiminen liittyy maisema-ajattelun perinteeseen, ja maisemaan on myös voitu yhdistää symbolimerkityksiä – alueellisia, sosiaalisia, etnisiä tai kansallisia.

Kuten maisemaa yleensä, suomalaistakaan maisemaa ei ole “löydetty” vaan se on luotu tulkitsemalla uudelleen eletty ympäristö ensin maisemana ja sitten suomalaisena. Tämä kehitys on tapahtunut pitkän ajan kuluessa sysäyksittäin Suomen joutuessa erilaisten länsimaisten maisemadiskurssien piiriin ja rakentaessa omaa kansallista kulttuuriaan. Mitään yksiselitteistä suomalaista maisemakäsitystä ei ole missään vaiheessa ollut olemassa, vaan maisema on aina ollut monitulkintainen ja merkityksiltään muuttuva

Tämä kirja tarkastelee humanistisen maisemantutkimuksen näkökulmasta suomalaisen populaarin maisemakuvaston kehitystä. Kirjassa rakennetaan teoreettista lähestymistapaa kuvastojen tutkimukseen ja käydään läpi Suomen ‘kuvitellun maantieteen’ muodonmuutoksia varhaisten matkailijoiden kuvauksista sotienjälkeiseen aikaan asti. Erikoisosuuksissa tarkastellaan maisemakuvaston muutosta teemasisällön (menneisyys), kuvaustavan (maaseutumaisema) ja aluenäkökulman (Karjala) kannalta.
– Maunu Häyrynen, Kuvitettu maa: Suomen kansallisen maisemakuvaston rakentuminen (SKS, 2005)

Kirjan teksti on suomeksi. Kuvituksena on runsaasti valokuvia ja taidejäljennöksiä.

Myynnissä oleva kappale on erittäin hyvässä kunnossa. Sivut ovat puhtaat vailla merkintöjä. Sidos on ehjä. Kansissa ei näy kulumia tai käytön jälkiä.

Weight 1051 g
Dimensions 25,5 × 22,8 × 2,7 cm
Author(s)

Maunu Häyrynen

Publisher

SKS

Publishing year

2005

Language

Images

art images, colour & b&w photos

Binding

Paperback

Condition

Number of pages

220

ISBN

951-746-304-9

ISSN

0355-1768