Anni Vartola

critic | writer | scholar | bookmonger
D.Sc. (Architecture)
b. 1965, Helsinki, Finland

Senior Lecturer in Theory of Architecture at the Aalto University, Department of Architecture
ORCID-ID 0000-0002-2544-683X
emails: anni@bookm-ark.fi, anni.vartola@aalto.fi, anni.vartola@arkvv.fi
twitter @annivar | instagram @bookmarchitect

Anni Vartola in Töölö Library. Photo: Tuomas Uusheimo 2018.
Anni Vartola at Töölö Library
Photo: Tuomas Uusheimo 2018

Tällä hetkellä ajankohtaista • Current projects


Uusimmat jutut • My most recent publications and stuff


Asiantuntijatehtäviä • Some professional activities

Puheita, esiintymisiä yms. • Talks, presentations etc.


Vanhempia juttuja • Older stuff

Haastatteluja • Interviews

Kirja-arvioita • Book reviews

Arkkitehtuuri-, näyttely- ja tapahtuma-arvosteluja • Architecture, exhibition and event reviews

Arkkitehtuurista ja teoriasta • On architecture and theory

Tieteellisiä julkaisuja • Research publications

Toimittamiani kirjoja, käännöksiä • Editions, translations


Apurahoja • Grants and scholarships


Luottamustehtäviä • Positions of trust


Jäsenyydet • Memberships