GDPR-asetuksen mukaiset tietosuojakäytäntömme

Päivitetty 1.7.2019: päivitetty kirjanpitäjän tiedot ja tiedot WooCommerce-verkkokauppa-alustan datasäilytyksestä
Päivitetty 1.6.2018: lisätty Dropbox-tieto
Luotu 28.5.2018

Bookmarchitecture Oy (y-tunnus 2768620-9) kerää verkkokauppa bookm-ark.fi:n asiakkailta seuraavat henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä tiedot kerätään asiakkaan tekemän tilauksen toimittamista varten.

Verkkokauppamme bookm-ark.fi käyttää myös Google Analytics -data-analyysipalvelua. Google Analytics tallentaa käyttäjätilillemme seuraavaa dataa verkkosivustomme käyttäjiltä: käyttäjän sijainnin kertova ip-osoite, verkkoliikenteen lähde, verkkovierailun ajankohta, luetut verkkosivut sekä verkkosivulla vietetty aika. Näitä tietoja kerätään verkkosivustomme sisällön ja teknisen toimivuuden kehittämistä varten.

Asiakkaan antamat henkilötiedot tallentuvat bookm-ark.fi-verkkokaupan tietojärjestelmään asiakasrekisteriksi. Tietojärjestelmään tallentuu myös tieto asiakkaan ostamista tuotteista. Tilaustietoja säilytetään WooCommerce-verkkokauppajärjestelmässämme seuraavasti:  Käyttämättömät asiakastilit [Retain inactive accounts] 12 kk; Toimituksessa olevat tilaukset [Retain pending orders] 2 viikkoa; Epäonnistuneet tilaukset [Retain failed orders] 2 viikkoa; Peruutetut tilaukset [Retain cancelled orders] 2 viikkoa; Toimitetut tilaukset [Retain completed orders] 12 kk; Stripe-data kuten ostotapahtuman tunnus [Retain Stripe Data] 7 päivää. Tilausten kuitteja säilytetään kirjanpitokansiossamme Suomen kirjanpitolain edellyttämät 6 vuotta.

Google Analytics -käyttäjätilimme asetus on, että Google Analytics säilyttää sivustoamme koskevaa dataa 14 kuukautta.

Luovutamme Bookmarchitecture Oy:n asiakasrekisterin tietoja vain seuraaville kolmansille osapuolille: maksupalveluiden toimittajat (PayPal, Stripe ja Holvi), kuljetuspalveluiden toimittaja (Shipit) sekä yrityksemme kirjanpitäjä (Maija Siiskonen / Tili-Sissi). Säilytämme kirjanpito-tositteita salasanasuojatussa Dropbox-kansiossa. Emme luovuta asiakasrekisterimme tietoja muille ulkopuolisille.

Verkkokauppamme asiakasrekisteriin on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevillä henkilöillä, jotka pääsevät tietoihin omilla, turvallisesti säilytetyillä ja salassa pidettävillä tunnuksillaan ja salasanoillaan.

Bookmarchitecture Oy ei lähetä markkinointiviestejä asiakkaiden antamiin sähköpostiosoitteisiin.

Voit ottaa milloin vain yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen bookmarchitect@bookm-ark.fi, jos sinulla on kysyttävää asiakasrekisteriimme tallennetuista tiedoistasi.

Bookmarchitecture Oy:n tietosuojasta vastaa Anni Vartola.

Our GDPR Compliant Privacy Policy

Updated 1 July 2019: changed our accountant info and info about our WooCommerce order database settings;
Updated 5 June 2018: added Dropbox info
Created 28 May 2018

Bookmarchitecture Ltd (business ID FI27686209) collects the following personal data from the customers of the bookm-ark.fi webshop: name, address, phone number and email address. This data is collected to deliver the customer’s order.

Bookm-ark.fi also uses Google Analytics data tracking service. Google Analytics collects the following data of the users of the bookm-ark.fi website: the user’s ip address for location tracking, traffic source, time of visit, pages visited, and time spent on each page. This data is collected in order to improve the contents and the technical performance of our website.

The personal data provided by our customers is stored in the customer database within the bookm-ark.fi data management system. The customer database also stores information about the customer’s purchase history. The customer data retainment settings in our WooCommerce database are as follows: Retain inactive accounts for 12 months; Retain pending orders for 2 weeks; Retain failed orders for 2 weeks; Retain cancelled orders for 2 weeks; Retain completed orders for 12 months; Retain Stripe Data such as customer id for 7 days. The order receipts are stored for 6 years as per the requirements of the Finnish Accounting Act.

Our Google Analytics data expiration time is set to 14 months.

Bookmarchitecture Ltd forwards customer data only to the following 3rd parties: our payment service providers (PayPal, Stripe and Holvi), our shipping service provider (Shipit) and our accountant (Maija Siiskonen / Tili-Sissi). We store the receipts in a password-protected Dropbox folder.

Only the relevant personnel have access to our customer database and their access is available only with individual user ids and passwords that are safely stored and concealed.

Bookmarchitecture Ltd does not send email marketing letters.

You are welcome to email us at bookmarchitect@bookm-ark.fi if you have any concerns or questions about your data.

At Bookmarchitecture Ltd, the person responsible for data protection is Anni Vartola.