Symbol and Interpretation – Symboli ja tulkinta

Symbol and Interpretation (Museum of Finnish Architecture 1979/1980) is a small exhibition catalogue that features student projects from the Cranbrook Academy of Art, Department of Architecture. The catalogue contains articles by Daniel Libeskind, the then-director of the Department, and Juhani Pallasmaa, the then-director of exhibitions at the Museum of Finnish Architecture. The featured student projects are by William Taylor, Meton R. Gadelha, Fumio Hatano, Thomas Figgins, Kazuo Yamabe, and Syn Thanapura. The texts are both in English and in Finnish. The copy in stock is in okay condition. The covers show some shelf wear, but the pages and the binding are fine. There’s the previous owner’s signature on the first page.

Symboli ja tulkinta (Suomen rakennustaiteen museo 1979/1980) on pieni näyttelyjulkaisu, joka esittelee Cranbrookin taideakatemian arkkitehtuuriosaston opiskelijatöitä. Luettelossa on artikkelit Daniel Libeskindiltä, joka toimi Cranbrookin taideakatemian arkkitehtuuriosaston johtajana 1978–1985, sekä Juhani Pallasmaalta, joka oli Rakennustaiteen museon näyttelypäällikkö. Julkaisussa esitellyt opiskelijatyöt ovat suunnitelleet William Taylor, Meton R. Gadelha, Fumio Hatano, Thomas Figgins, Kazuo Yamabe, ja Syn Thanapura. Tekstit ovat sekä englanniksi että suomeksi.

18,00 

In stock

Symbol and Interpretation is a small exhibition catalogue that features student projects from the Cranbrook Academy of Art, Department of Architecture. The exhibition was on display at the Museum of Finnish Architecture in 1979, and the catalogue was published in 1980. The catalogue contains articles by Daniel Libeskind, the then-director of the Department, and Juhani Pallasmaa, the then-director of exhibitions at the Museum of Finnish Architecture. The featured student projects are by William Taylor, Meton R. Gadelha, Fumio Hatano, Thomas Figgins, Kazuo Yamabe, and Syn Thanapura. The texts are both in English and in Finnish.

The work in the studio at Cranbrook attempts to deal with architecture in an analytic, interpretive, symbolic, non-representational manner. We believe that nothing is ever fully figurative because a certain density clings to all our symbolic encounters, be they expressed in words or figures; cyphers or codes. Significance never fully exhausts its resources because there is always a residue left over which points to the correspondence or analogy which mediates the density of things and the ambiguity of meaning. Our point of departure therefore is never the abstract programming of an object but rather the search for valid objectives.
— Daniel Libeskind, Symbol and interpretation. In: Symbol and Interpretation: Student Projects from the Cranbrook Academy of Art, Department of Architecture. Museum of Finnish Architecture, 1980, p. 42.

In its intoxication with technological potential, our post-industrial affluent society has forgotten the need for symbolism and poetry in building rising from deep in the human spirit. Libeskind has grasped that architecture is not produces by totalling up various disciplines… Architecture is poetic vision, the need to create order and a passion for inner truth – if these are lacking, all is lacking.
— Juhani Pallasmaa, A gleam of hope for architectural training. In: Symbol and Interpretation: Student Projects from the Cranbrook Academy of Art, Department of Architecture. Museum of Finnish Architecture, 1980, p. 11

The copy in stock is in okay condition. The covers show some shelf wear, but the pages and the binding are fine. There’s the previous owner’s signature on the first page.


Symboli ja tulkinta on pieni näyttelyjulkaisu, joka esittelee Cranbrookin taideakatemian arkkitehtuuriosaston opiskelijatöitä. Näyttely oli esillä Arkkitehtuurimuseossa vuonna 1979, julkaisu ilmestyi vuonna 1980. Luettelossa on artikkelit Daniel Libeskindiltä, joka toimi Cranbrookin taideakatemian arkkitehtuuriosaston johtajana 1978–1985, sekä Juhani Pallasmaalta, joka oli Rakennustaiteen museon näyttelypäällikkö. Julkaisussa esitellyt opiskelijatyöt ovat suunnitelleet William Taylor, Meton R. Gadelha, Fumio Hatano, Thomas Figgins, Kazuo Yamabe, ja Syn Thanapura. Tekstit ovat sekä englanniksi että suomeksi.

Cranbrookissa pyrimme käsittelemään arkkitehtuuria analyyttisesti, tulkinnallisesti, symbolisesti, emme kuvauksellisesti. Olemme sitä mieltä, että mikään ei koskaan ole täysin kuvattavissa, koska kaikessa symbolisessa kohtaamisessa on tiettyä sameutta, niin sanallisessa kuin kuvallisessa tai numerollisessakin. Merkitystä ei koskaan voi ammentaa tyhjiin; sins jää jäljelle jäännös, joka viittaa olioiden tiheyden ja merkityksen moniselitteiseen yhteyteen tai analogiaan. Meidän lähtökohtamme ei siis ole kohteen abstrakti ohjelmointi vaan pikemminkin pätevien tavoitteiden etsiminen.
— Daniel Libeskind, Symboli ja tulkinta. Teoksessa: Symboli ja tulkinta: Cranbrookin taideakatemian arkkitehtuuriosaston oppilastöitä. Suomen rakennustaiteen museo, 1980, s. 42.

Jälkiteollinen hyvinvointiyhteiskuntamme on teknisten mahdollisuuksiensa huumassa unohtanut rakentamisen syvältä ihmismielestä nousevan symboliikan ja runouden tarpeen. Libeskind on kääntänyt selkänsä ammattitaidon ja -tekniikan puitteissa etenevälle opetusmentelmälle… Libeskind on oivaltanut ettei arkkitehtiammatin osadisipliinejä yhteenlaskemalla synny rakennustaidetta… Arkkitehtuuria on runollinen näkemys, järjestyksen luomisen tarve ja sisäisen rehellisyyden intohimo – jos nämä puuttuvat, puuttuu kaikki.
— Juhani Pallasmaa, Toivonsarastusta arkkitehtuurikoulutukseen. Teoksessa: Symboli ja tulkinta: Cranbrookin taideakatemian arkkitehtuuriosaston oppilastöitä. Suomen rakennustaiteen museo, 1980, s. 10

Myynnissä oleva kappale on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Kansissa on hyllykulumaa, mutta sivut ovat siistit ja sidos on ehjä. Etusivulla on edellisen omistajan allekirjoitus.

Weight 159 g
Dimensions 21,0 × 21,0 × 0,5 cm
Author(s)

Daniel Libeskind, Juhani Pallasmaa

Publisher

Museum of Finnish Architecture

Publishing year

1980

Number of pages

43

Language

,

Images

architectural drawings, b&w & colour photos

Binding

Softcover

Condition

ISBN

951-9229-02-7