Buildings & Typology

Books about individual buildings or other singular architectural designs, building types or details. | Kirjoja yksittäisistä rakennuksista tai rakennussuunnitelmista, rakennustyypeistä tai rakennusten yksityiskohdista.