Showing 1–12 of 85 results

Books about individual buildings or other singular architectural designs, building types or details. | Kirjoja yksittäisistä rakennuksista tai rakennussuunnitelmista, rakennustyypeistä tai rakennusten yksityiskohdista.