Reima Pietilä: Visions of Architecture – Arkkitehtuurin visiot

Kaisa Broner’s new book Visions of Architecture – Reima Pietilä and the Meanings of Form (OKU Publishing 2019) offers an up-to-date, succinct overall view and background to Pietilä’s life work and architectural thinking. The book is lavishly illustrated with architectural photographs and Pietilä’s architectural drawings and sketches. The texts in this bilingual edition are in Finnish and English.

Kaisa Bronerin uusi kirja Arkkitehtuurin visiot – Reima Pietilä ja muodon merkitykset (OKU Publishing 2019) tarjoaa ajantasaisen ja kompaktin kokonaiskuvan arkkitehti Reima Pietilän elämäntyöstä ja arkkitehtuuriajattelusta. Kirjan runsas kuvitus koostuu arkkitehtuurivalokuvista ja Pietilän arkkitehtuuripiirustuksista ja luonnoksista. Kaksikielisen kirjan tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

This product is currently out of stock and unavailable.

Visions of Architecture – Reima Pietilä and the Meanings of Form (Arkkitehtuurin visiot – Reima Pietilä ja muodon merkitykset; ks. kuvaus suomeksi alla) is a new book about Reima Pietilä and his architectural thinking. Reima Pietilä (1923–1993) was a Finnish architect, architecture theorist and internationally renowned advocate of expressionist, organic architecture. The book offers an up-to-date, succinct overall view and background to Pietilä’s life work. It also contains a previously unpublished interview with Pietilä from 1987 where Pietilä discusses his approach to creativity, imagination, architectural form and the cultural context of architecture.

The author is Kaisa Broner, architect, architecture historian and Professor Emerita from Oulu School of Architecture. The epilogue – titled Reima Pietilä’s design sense– has been written by Marja-Riitta Norri, architect, former editor of the Finnish Architectural Review Arkkitehti, and the director of the Museum of Finnish Architecture in 1988–2002. Visions of Architecture is lavishly illustrated with architectural photographs and Pietilä’s architectural drawings and sketches. The texts in this bilingual edition are in Finnish and English.

I have the feeling that the tree of modernism is not meant to be felled for a long time. Let us allow it to continue growing. I believe we are, in a sense, like gardeners. We can take samples from the tree without hurting it and without cutting the trunk, to keep the tree alive, or we can just cut off a branch. In modernism, someone has cut off certain branches in a Mondrianist manner, and someone has pruned the tree crown. We have been naughty in behaving like commercial gardeners. We architects have been the commercial gardeners of modernism.
— Reima Pietilä in an interview with Kaisa Broner in 1987. In: Visions of Architecture – Reima Pietilä and the Meanings of Form, OKU Publishing 2019, p. 68.


Arkkitehtuurin visiot – Reima Pietilä ja muodon merkitykset on uusi kirja Reima Pietilästä ja hänen arkkitehtuuriajattelustaan. Reima Pietilä (1923–1993) oli suomalainen arkkitehti, arkkitehtuuriteoreetikko ja kansainvälisesti tunnettu ekspressionistisen, orgaanisen modernismin puolestapuhuja.  Kirja tarjoaa ajantasaisen ja kompaktin kokonaiskuvan Pietilän elämäntyöstä ja sen taustoista. Mukana on myös aiemmin julkaisematon haastattelu vuodelta 1987, jossa Pietilä kertoo ajatuksistaan luovuudesta, mielikuvituksesta, arkkitehtonisesta muodosta ja arkkitehtuurin kulttuurisesta viitekehyksestä. Kirjan on kirjoittanut Kaisa Broner, joka on suomalainen arkkitehti, arkkitehtuurihistorioitsija ja -tutkija sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin laitoksen emeritaprofessori. Kirjan epilogin – otsikoltaan Reima Pietilä ja muodon taju – on kirjoittanut Marja-Riitta Norri, arkkitehti, Arkkitehti-lehden entinen päätoimittaja ja Arkkitehtuurimuseon johtaja vuosina 1988–2002. Arkkitehtuurin visiot -kirjan runsas kuvitus koostuu arkkitehtuurivalokuvista ja Pietilän arkkitehtuuripiirustuksista ja luonnoksista. Kaksikielisen kirjan tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

Minulla on sellainen tunne, että modernismin puu ei ole vielä tarkoitettu pitkään aikaan kaadettavaksi. Annetaan sen kasvaa vain. uskon, että olemme tavallaan kuin puutarhureita. Voimme ottaa puusta lohkonäytteitä vahingoittamatta sitä ja katkaisematta sen runkoa, niin ettei puu kuole, tai voimme leikata siitä oksan. Modernismissa on joku karsinut joitakin oksia mondrianisesti, ja joku toinen on leikannut puun latvustoja. Mitä olemme tehneet tuhmaa on se, että olemme toimineet kuin kauppapuutarhurit. Modernismin kauppapuutarhureita ovat arkkitehdit olleet.
– Reima Pietilä Kaisa Bronerin haastattelussa vuonna 1987. Teoksessa Arkkitehtuurin visiot – Reima Pietilä ja muodon merkitykset, OKU Publishing 2019, s. 69.

Weight 1156 g
Dimensions 23,8 × 21,8 × 2,5 cm
Author(s)

Kaisa Broner

Publisher

OKU Publishing

Publishing year

2019

Language

,

Images

architectural drawings, b&w & colour photos, drawings & sketches

Binding

Hardcover

Condition

,

Number of pages

255

ISBN

978-952-67872-2-0